fbpx

מדיניות החזרות וביטולים

עם מילוי כל פרטי טופס הרשימה ושליחת הטופס, לא יוכל הגולש לבטל את הרכישה אלא בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) כדלקמן:

א. ביטול הרכישה בהודעה שתימסר ע”י הגולש למפעיל האתר במייל  MYLOVETREASURES8@GMAIL.COM והשבת המוצר מבלי שנעשה בו שימוש באריזתו המקורית עם תג המחיר ע”ח הגולש בתוך 48 שעות מהרכישה.

החברה תשיב לגולש את הסכום ששולם על ידו בגין המוצר בניכוי הסך של 5% ממחיר המוצר או 100 ₪ הנמוך מבין שניהם (להלן: “דמי ביטול”).

ב. החלפת המוצר בהודעה שתימסר ע”י הגולש למפעיל האתר במייל MYLOVETREASURES8@GMAIL.COM והשבת המוצר מבלי שנעשה בו שימוש באריזתו המקורית עם תג המחיר ע”ח הגולש בתוך 48 שעות מהרכישה..

בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, הגולש לא יהיה רשאי לבטל או להחליף את המוצר ככל שהותאם באופן אישי ללקוח (כגון חריטה וכו’).

במקרה של ביטול הרכישה בגין פגם במוצר לא יגבו דמי ביטול ועלות החזרת המוצר תהא על החברה.

×
×

עגלת קניות